Vicinalbaner, (se vicinal), inden for jernbaner nærbaner; lokalbaner; sidebaner.