Vicekonsul, (lat. vice- + konsul), stedfortræder for en konsul el. generalkonsul; person, der varetager de konsulære opgaver i et mindre betydeligt område.