Vibrometer, (af lat. vibrare 'sitre, ryste' og -meter), elektrisk instrument til måling af amplitude og frekvens for en mekanisk vibration, fx i en maskine. Et vibrometer måler vha. en transducer, som omsætter den mekaniske bevægelse til et elektrisk signal. Transduceren kan fx bestå af en magnet ophængt i fjedre nær en elektrisk spole. Når magneten vibrerer i forhold til spolen, genereres en elektrisk strøm, som omsættes til den ønskede måleværdi. Laservibrometre benytter lys, som reflekteres fra måleobjektet. Måleværdien kan udledes af Dopplereffekten.