Viagraf, (lat. via + gr. -graf), apparat, der ved at køres hen ad en vej måler og evt. optegner ujævnheder i overfladen.