Vesani, (lat. vesania vanvid, af ve-sanus vanvittig, af ve- benægtende forstavelse + sanus sund, rask), gammel betegnelse for sindssygdom i almindelighed.