Versio in rem, (lat.), inden for jura i romerretten det, at en person, der har reddet en ting fra at gå til grunde, bør have ret til godtgørelse af udgifter.