Versificere, (lat. versificare, af versus; se vers + -ficere), sætte på vers.