Verisimilitet, (af lat. veri- + similis lig), sandsynlighed.