Verdenshjørner er de fire hovedretninger i horisontens plan, nord, syd, øst og vest. Retningerne er fastlagt ud fra Jordens rotation: nord ligger i retning mod Nordpolen, syd i den modsatte retning. Øst ligger lige langt fra nord og syd og til højre, set fra syd mod nord. Vest ligger modsat øst.