Verbalnote, hyppigt anvendt form for brevveksling mellem et udenrigsministerium og de diplomatiske repræsentationer i det pågældende land og mellem de sidstnævnte indbyrdes. I verbalnoter behandles som oftest løbende sager. I modsætning til hvad der gælder mht. memoranda og aide-mémoirer, kan der i verbalnoter fremsættes anmodninger eller stilles spørgsmål; som overskrift skrives "Verbalnote" eller den tilsvarende betegnelse på det sprog, hvorpå den er affattet. Teksten har faste høflighedsvendinger og er formuleret i tredje person, og der anvendes ikke underskrift, men hhv. ministeriets og repræsentationens tjenestestempel. I sager af større vigtighed anvendes personlige noter.