Ventrikelflimren, (1. led af lat. ventriculus (cordis) 'hjertekammer', dim.afledn. af venter 'bug'), alvorlig hjerterytmeforstyrrelse med så hurtige og uregelmæssige sammentrækninger af hjertekamrene (ventriklerne), at pumpefunktionen ophæves. Ubehandlet medfører ventrikelflimren hjertestop.