Venia practicandi, (lat. venia + practicandi bøjningsform af practicare praktisere, udøve), tilladelse til at praktisere.