Vekseldominant, musikalsk betegnelse for den bidominant, der ligger på toneartens 2. trin og er dominant til dominanten.