Vejrtrækning, ånding, i snæver forstand ind- og udånding hos landlevende hvirveldyr samt udveksling af gasarter vha. gæller eller hud; mere generelt den mangfoldighed af måder, hvorpå forskellige organismer udnytter kemisk energi til dannelse af energirige forbindelser til brug i stofskiftet. Se respiration.