Vegetabilsk produktion, landbrugsafgrøderne korn, bælgsæd, industrifrø, rodfrugter, afgrøder, der anvendes som grovfoder, samt gartneriafgrøderne grøntsager, frugt, bær, blomster, planter og løg. Produktionen opgøres af Danmarks Statistik ved som hovedregel at sammenholde arealer med gennemsnitlige høstudbytter; se også landbrugsøkonomi (landbrugsstatistik).