Vaterpas, (af nederl. waterpas, af water 'vand' og ældre nederl. pas 'tilstand'), instrument udformet som en nøjagtig retlinjet stok eller bjælke i træ, plast eller metal med to indlagte rørlibeller (se libelle), en til bestemmelse af vandret og en anden til bestemmelse af lodret retning. Med en dåselibelle, der virker som to på hinanden vinkelrette rørlibeller, kan man bestemme, om et plan er vandret. Vaterpas anvendes bl.a. af håndværkere og findes tillige indbygget i andre instrumenter, hvor vandret placering er påkrævet, fx teodolitter.