Vastation, (lat. vastatio, af vastare ødelægge), ødelæggelse.