Varmepunkt, sted på huden, hvorfra en overfladisk varmepåvirkning sanses vha. særlige varmereceptorer. På fingre og håndflader findes hos mennesket ca. ét varmepunkt pr. 2 cm2, mens der er ca. ti gange flere kuldepunkter, som også generelt er de talrigeste på resten af kroppen. Se også følesans og sanser.