Varefalsk, omsætning af forfalskede eller eftergjorte varer, straffes som bedrageri efter Straffeloven. Brug af genstande, hvor lovligt stempel, mærke eller betegnelse er forvansket eller fjernet, er også strafbar, og der er en særlig straffebestemmelse vedrørende levnedsmidler. Endvidere findes regler om forbrugerbeskyttelse mod varefalsk i fx Markedsføringsloven og Levnedsmiddelloven.