Vandarve, Montia, planteslægt med ca. ti arter i familien Montiaceae, udbredt i tempererede egne og på tropiske bjerge. I Danmark forekommer den variable art Montia fontana hist og her ved kyster, grøfter, bække og søer. Det er en lille plante med nedliggende eller oprette stængler og glatte blade. Blomsterne er små og hvide.