Valorisere, (eng. (am.) valorize, fra port. valorizar, fra lat. valor værdi; de første meget omtalte valoriseringer (1907 og 1917) angik kaffe fra Brasilien (hvor hovedsproget er portugisisk)), forøge en handelsmæssig værdi, fx ved at gøre en vare til mangelvare.