Valgliste (eller vælgerregister) er en liste over de personer med valgret, der har ret til at stemme til et bestemt valg eller folkeafstemning. Enhver, der har valgret, skal som udgangspunkt optages på valglisten. Tidsfrister eller andre formelle krav kan dog medføre, at en person ikke kan optages på valglisten og dermed ikke kan stemme, selvom vedkommende har valgret. I Danmark udarbejdes listerne på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister, CPR.