Vager, (af nederl. waker, afledn. af verb. waken 'våge, være synlig over vand'), lille forankret sømærke med koste eller anden topbetegnelse. Se farvandsafmærkning.