Vados, (lat. vadosus lavvandet, grundet), om vand(mængde), kilde o.l., som deltager i det atmosfæriske kredsløb og fortrinsvis er knyttet til jordskorpens øvre lag, herunder som grundvand; det modsatte af juvenil.