Vadegræs, Spartina, slægt i græsfamilien med ca. 15 arter i Europa og Nordamerika. Spartina x townsendii, en steril hybrid mellem den vesteuropæiske S. maritima og den indslæbte amerikanske S. alterniflora, er udplantet i vader i SV-Jylland. Her forekommer også fertile, kromosomfordoblede individer, der undertiden opfattes som en selvstændig art, engelsk vadegræs S. anglica, et klassisk eksempel på artsdannelse ved såkaldt allopolyploidi.