Værdiskøn, i forvaltningsret samlebetegnelse for visse former for bevisskøn og skøn mht. fastsættelse af værdien af fast ejendom, værdipapirer mv. Bevisskøn anvendes ofte i skattesager, når sædvanligt bevis for indtægter og udgifter ikke kan fremskaffes, fx pga. tilsidesættelse af et indsendt regnskab. Værdiskøn spiller en betydelig rolle ved udmåling af erstatning for ekspropriation.