Værdipost, postforsendelse, som afsenderen har forsikret for en bestemt værdi og får kvittering for at have sendt. Forsendelsen befordres og omdeles på en særlig sikker måde. Modtageren skal kvittere for at modtage forsendelsen, og ved bortkomst eller beskadigelse erstattes skaden fuldt ud inden for den værdi, som afsenderen har angivet. Erstatningsbeløbet kan ikke overstige den angivne værdi.