Vægavis, formidling af nyheder og især propaganda gennem plakatlignende opslag i stort format, gerne opsat på faste steder. Vægaviser blev især brugt i Kina under Kulturrevolutionen i 1960'erne, hvor specielt angreb på "højreafvigere" var en fremherskende del af indholdet.