Vårskærm, Hacquetia, slægt i skærmblomstfamilien med kun én art, vårskærm (Hacquetia epipactis), hjemmehørende i det østlige Alpe- og Middelhavsområde i lyse skove og på fugtige græsenge. Det er en lav, flerårig urt med grundstillede, håndlappede blade. De lysgule, sammentrængte skærme, der er omgivet af fem højblade, kommer frem før løvbladene i marts-april. Arten dyrkes som prydplante i haver.