Uti possidetis, (lat. 'således som I besidder'), bevarelsen af den besiddelsestilstand, der foreligger ved slutningen af en krig.