Usikkerhedsrelationer, se Heisenbergs ubestemthedsrelation.