Uranografi, (gr. urano- + -grafi), beskrivelse af stjernehimlen.