Universalbibliografi, (lat. universal- + gr. bibliografi), bibliografi over litteraturen inden for alle vidensgrene og fag uanset deres udgivelsessted.