Union, (af lat. unio 'enhed', gen. unionis), sammenslutning af stater, enten således at der skabes en ny selvstændig stat, hvori de sammensluttede stater optræder som underordnede delstater, fx Amerikas Forenede Stater (USA), eller således at de sammensluttede stater fortsat bevarer deres selvstændighed på centrale områder, herunder kompetencen til at tvangsfuldbyrde unionens regler og til at varetage de diplomatiske forbindelser med andre stater, fx Den Europæiske Union (EU). Kompetencen mellem unionen og de enkelte stater er ofte undergivet en dynamisk udvikling, der kan gå i retning af mere union eller mindre union. Fx måtte USA gennem en fem år lang borgerkrig 1861-65 for at fastholde unionen. Se også forbundsstat.