Unimolekylær, (af lat. uni- en- + fr. molekylær), inden for fysik bestående af et enkelt molekyle.