Unilokulær, (af lat. uni- en- + loculus (diminutiv af locus sted, rum), i pl. = æske), inden for botanik enrummet.