Uniformitetslære, (se uniformitet), den opfattelse, at naturkræfterne i fortiden var de samme som i nutiden.