Uniformistisk betyder 'som stræber efter ensartethed'.