Undvigelsesforhold, antropologisk betegnelse for en institutionel adfærdsform mellem slægtninge. I milde tilfælde af undvigelse undlader man at tale om fx seksuelle emner, i stærke tilfælde undviger man ethvert samkvem. Undvigelsen, der bygger på gensidig respekt, forekommer i reglen mellem personer af forskelligt køn, især mellem svigerslægtninge af forskellig generation, fx svigermor og svigersøn.