Undladelsesforbrydelse, strafansvar for passivitet. En egentlig undladelsesforbrydelse begås ved manglende opfyldelse af en handlepligt efter loven, fx pligt til at hjælpe en, der er i øjensynlig livsfare, jf. Straffeloven § 253, eller til at efterkomme pålæg fra Arbejdstilsynet til sikring af arbejdspladsen. Ved en uegentlig eller en uægte undladelsesforbrydelse sidestilles passivitet undtagelsesvis med den aktive handling, loven forudsætter. Fx kan en indbrudstyv, der uagtsomt taber en brændende cigaret på gerningsstedet og undlader at hindre ildebrand, straffes for forsætlig brandstiftelse.