Undladelse er i regler om erstatning uden for kontraktforhold passivitet, der efter dansk ret som hovedregel ikke medfører ansvar for skader, der alene skyldes undladelsen. Dette gælder dog kun for undladelser, hvor skaden ikke har forbindelse med en farlig situation, som skadevolderen selv har skabt. Er skaden derimod opstået i anledning af en situation, som skadevolderen selv har bragt sig i, eller er skadevolderen i øvrigt underlagt en særlig pligt til at undgå skader, fx som forælder til mindre børn, kan den medføre erstatningsansvar for den skade, som undladelsen forårsager. Se også erstatning.