Underforsikring, ved skadesforsikring det forhold, at forsikringssummen er lavere end de forsikrede genstandes værdi. Underforsikring medfører, at der kun betales forholdsmæssig erstatning efter forholdet mellem forsikringssummen og det forsikredes værdi.