Umpire, (eng., af oldfr. nonper ulige), voldgiftsdommer.