Umbilikal, (lat. umbilicalis, af umbilicus navle), hørende til navlen; vedr. navlen.