Ultramundan, (lat. ultramundanus, af ultra + mundanus, af mundus verden), overjordisk.