Ultramikroskop, mikroskop, hvor genstanden belyses fra siden, så småpartikler, der normalt ikke kan udskilles af mikroskopet, kommer til syne. Se også mikroskop.