Ultrabasisk, geologisk betegnelse for magmabjergarter med mindre end 45 vægtpct. SiO2. Udtrykket anvendes som synonym for ultramafiske bjergarter.