Ulnarisparalyse, (lat. ulnaris + gr. paralyse), lammelse af albuenerven.