Ulceration, (lat. ulceratio det at noget bulner), inden for medicin sårdannelse på grund af sygelig tilstand.