Uksorilokal, (af lat. uxor hustru + lokal), inden for etnografi om det at et nygift par bosætter sig hos brudens forældre.